सन स्क्रिन क्रिम SUN SCREEN CREAM

✅यो क्रिमको प्रयोग गर्दा अनुहार तथा शरीरमा घामबाट देखिने समस्या जस्तै सन वर्न, डार्क सर्कल आदिबाट बचाउँदछ ।
✅घामको विकिरणबाट अनुहारलाई जोगाई नरम गोरो बनाई कालोपनबाट जोगाई राख्दछ ।
तौल :१०० एम.एल

By | 2023-02-05T12:19:37+00:00 July 1st, 2022|Study Abroad|